OXLO-prisen 2015 til Refugees Welcome to Oslo

 
Foto: Enhet for mangfold og integrering
Oslo kommunes OXLO-pris 2015 tildeles Refugees Welcome to Oslo for en spesiell innsats for å skape en romslig, inkluderende og åpen by.

Oslos ordfører Marianne Borgen delte ut prisen i en mottagelse på Oslo Rådhus tidligere i dag i forbindelse med FNs toleransedag 16. november.

Refugees Welcome to Oslo (RWO) er en del av den landsomfattende organisasjonen Refugees Welcome to Norway som ble startet sommeren 2015 som en respons på den store strømmen av flyktninger til landet. I Oslo har gruppen lagt til rette for, og organisert et enormt frivillig engasjement, og bidratt til at mennesker i en akutt og vanskelig situasjon har fått mat, klær, hygieneartikler, noen å snakke med og noen til å følge seg.

– Refugees Welcome to Oslo representerer et spontant og frivillig initiativ for å hjelpe de som kommer til Oslo, og har bidratt til et stort og synlig engasjement for inkludering og medmenneskelighet. Dette initiativet er en viktig motpol til de negative kreftene i samfunnet, sier Geir Lippestad, byråd for næring og eierskap. ifølge pressemeldingen fra Enhet for mangfold og integrering (EMI).

50.000 til flyktningehjelp
OXLO-prisen på kr 50 000 skal brukes til å støtte opp om det videre arbeidet med praktisk hjelp og råd til flyktninger, og til innsats som kan bidra i inkludering av nyankomne i byen.

– Alle vi i Refugees Welcome to Oslo har jobbet utallige timer og det varmer å få en slik anerkjennelse av Oslo kommune, sier leder av interimstyret og initiativtaker til Facebookgruppen i RWO der alle aktivistene organiseres, Georgie Persson.