Tenketank-leder med klar beskjed etter Paris-terroren

 
Foto: James Duncan Davidson/TED
– Den ideologiske fortellingen til jihadistene må rykkes opp med roten og utslettes, skriver Maajiz Nawad, forfatter og styreleder i den britiske tenketanken Quilliam, i kommentaren Etter Paris på VGNett.
0Shares

– Hendelsene i Paris har skaket verden, og vi alle griper oss selv i å spørre: Hvordan kunne en terroristcelle gjennomføre et så koordinert og ødeleggende urbant angrep? Uunngåelig nok ser vi hen til sikkerhetsapparatet – har vi ikke lært noe fra Mumbai og Charlie Hebdo?, poengterer Nawad i begynnelsen av kommentaren.

Videre påpeker han at man må se videre, forbi den umiddelbare taktiske sfæren, og inn i den strategiske.

– Til syvende og sist koker dette ned til å rykke den ideologiske fortellingen opp med roten – som livnærer disse angriperne – og utslette den. 

– Hvis vi ikke gjør det, kommer vi til å fortsette krigskappløpet med jernnever mellom terroristene og sikkerhetstyrkene. Politiet og sikkerhetstjenestene, tross alle økte midler, større overvåkningsmakt og all verdens velvilje, kan ikke, realistisk sett, stoppe hvert eneste angrep. Slike angrep, når de først slipper gjennom filteret, har en disproporsjonal ødeleggende effekt på måten vi lever på.

– En avgjørende måtehold
Nawad viser også til at sosial polarisering, copycat-angrep, frykt, avsky og overdreven respons er fundamentale, ønskede produktene av terrorisme. 

Måtehold i terrorresponsen er derfor helt avgjørende. Selvsagt, med det som har skjedd i Paris, er det vanskelig å overbevise folk om å be om måtehold når følelsene tar over.

Klikk her for å lese hele kommentaren på VGNett

Lenken til illustrasjonsbildet