Tildeler midler til koronainformasjon

98 oorganisasjoner har fått tilskudd til å jobbe med informasjon om pandemien.
Foto: Flickr
98 ulike tiltak i regi av frivillige organisasjoner har fått innvilget midler til å jobbe målrettet med informasjon om pandemien og vaksinering.
3Shares

Regjeringen bevilget 20 millioner kroner til fordeling og 98 organisasjoner har nå fått innvilget midler til å jobbe målrettet med informasjon om pandemien og vaksinering, ifølge imdi.no.

– Når samfunnet gradvis åpner er det særlig viktig å fortsette arbeidet med god og målrettet formidling av myndighetenes vaksinasjonsråd, slik at flere personer med innvandrerbakgrunn vaksinerer seg og mottar koronarelatert informasjon fra myndighetene, ifølge IMDi-skrivet.

For IMDi har det vært viktig å tilrettelegge for en best mulig spredning på målgruppe, organisasjoner, geografi og type tiltak.

– Tilskudd gis i alle landets fylker, med vekt på de 20 kommunene med størst innvandrerandel og de 10 kommunene som har fått særskilte midler til informasjonstiltak. Med de utvalgte organisasjonene/prosjektene vil vi nå ulike deler av innvandrerbefolkningen som har lav andel vaksinerte, blant annet enkelte grupper av arbeidsinnvandrere.