Utrop likevel på statsbudsjettet

I går ble regjeringspartiene Høyre og Frp (her ved Siv Jensen) enige med Venstre og Krf om det endelige statsbudsjettet. Klokken 19 ble avtalen presentert i vandrehallen på Stortinget. Bildet er tatt på NHOs årskonferanse i 2009
Foto: Kjetil Ree (arkiv)
Utrop var forsvunnet da Barne-, likestillings- og diskrimineringsdepartementet la fram sitt budsjettforslag i oktober. Men da det endelige budsjettet ble lagt fram i går, var Utrop tilbake. 

Forhandlingene om årets statsbudsjett har trukket ut. Ikke før i går, nesten tre måneder etter at det opprinnelige budsjettforslaget ble lagt fram for Stortinget, var alle de fire samarbeidspartiene blitt enige. Den borgerlige budsjettavtalen innebærer endringer på 5,9 milliarder kroner. Mer enn 17 milliarder kroner omdisponeres, når alle endringer tas med, skrev E24 i går

Det nye og endelige budsjettet brakte med seg en gladnyhet for Utrop. BLD ville i sitt forslag kutte Utrop og det flerkulturelle magasinet Samora helt fra posten Nasjonale ressursmiljø på innvandringsfeltet. Men dette er nå omgjort.

Venstre som pådriver mot kutt
Etter det Utrop erfarer, har Venstre spilt en viktig rolle i å sikre fortsatt støtte til Utrop og Samora, samt en reversering av foreslåtte kutt for organisasjonene Multikulturelt Initiativ- og Ressursnettverk (MIR) og Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD). 

Også SV gikk inn for reversering av de foreslåtte kuttene til BLD i sitt alternative budsjett

Før budsjettet var klart, meldte partiet Venstre at de ville kjempe mot kuttene som BLD foreslo. 

Abid Raja er stortingsrepresentant for Venstre
Foto : Stortinget/Terje Heiestad.
– Både Trine [Skei Grande], jeg og hele Venstre er opptatt av å bevare et sterkt og godt sivilt samfunn og NGO-er (ikke-statlige organisasjoner, red.anm). Især på integreringsfeltet er det viktig at vi ikke bygger ned den gode innsatsen som gjøres. Også derfor er det viktig for oss å løfte frem Utrop, Mira-senteret, OMOD og andre. Særlig er fremtidig god integrering avhengig av etablerte innvandrerorganisasjoner, sa Abid Raja i Venstre til Utrop den 5. november.