Per Sandberg: – Vi trenger en integreringskommisjon

Per Sandber, leder justiskomiteen på Stortinget
Foto: FrP
For å møte integreringsutfordringene vil Frps nestleder nedsette en kommisjon bestående av de politiske partiene, ekspertise og underetater. 
0Shares

– Vi må tenke 2017, 2020 og på 2025. Vi har store utfordringer med integrering. Alt dette mener jeg vi må løfte høyere og få en grundigere debatt om enn det å bare ta det gjennom en runde med noen utvalg her på huset eller en melding. Jeg har vært på Stortinget siden 1997. Det mangler ikke på meldinger og handlingsplaner, sier han og antyder at de ikke har hjulpet særlig. Dette sier han til avisen Aftenposten

Fremtiden
Sandberg og Frp har tidligere sagt imot tverrpolitisk samarbeid på alt bortsett fra når det kommer til innstrammingstiltak i asylpolitikken. Nå har Frp i ledelse av Per Sandberg endret oppfatning på grunnlag av det de tror kommer til å bli et utfordrende politisk område, nemlig langsiktig integrering. 

– Det som mangler nå, er at vi setter ned en kommisjon der man samler politiske partier, og ekspertise fra organisasjoner og underetater og kommer frem til fremtidens krav til integrering, sier Sandberg til Aftenposten. 

Mer innstramming enn integrering
Til Aftenposten forteller Sandberg at Frp allerede har et ekspertutvalg på integrering, og at det er en misforståelse at partiet har flere løsninger når det kommer til innstramminger enn integrering. 

– Vi har mer på integrering, sier han til avisen. 

Når denne eventuelle kommisjonen skal starte sitt arbeid, er foreløpig uklart. Sandberg sier likevel at det er utfordringer som bør diskuteres allerede nå. 

– Vi skal diskutere integrering og hva som er mangler og behov i 2016 og 2017. Det er vi nødt til å gjøre – også med bakgrunn i innstrammingsforslagene som er vedtatt nå, sier Sandberg og antyder at de parlamentariske lederne bør se på «raske tiltak nå i 2016 og 2017 – uten at de blir permanente».