Jehovas vitner klager på statstilskudd-nekt

Jehovas vitner anker tilskuddsnekt til Barne- og familiedepartementet.
Foto: Flickr
Jehovas vitner klager Statsforvalterens avslag på statstilskudd inn for Barne- og familiedepartementet.

I januar ble det kjent at Statsforvalteren nekter Jehovas vitner statstilskudd for 2021 på grunn av deres eksklusjonspraksis.

Jehovas vitner varslet raskt at de ville anke tilskuddsnekten og begrunner det blant annet med at «deres tro og religiøse praksis fullt ut respekterer andres rettigheter og frihet».

Jehovas vitner mener blant annet at Statsforvalteren ikke har gjennomført en rettferdig og upartisk prosess, og at avgjørelsen om å nekte trossamfunnet statstilskudd for 2021 «diskriminerer og stigmatiserer over 12.000 Jehovas vitner i Norge.»

Det sier Fabian Fond, kommunikasjonssjef i det skandinaviske pressekontoret til Jehovas vitner, til Vårt Land.

– Klagen forklarer tydelig hvordan vår religiøse tro og lære fullt ut respekterer rettighetene og friheten til andre. Denne avgjørelsen ignorerer rettighetene individer, inkludert modne ungdommer, har til trosfrihet, og den undergraver retten foreldre har til å gi veiledning og religiøs opplæring til sine barn, skriver Fond i en epost til Vårt Land.