Flere kommuner er klare til å ta imot Ukraina-flyktninger

Generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas), Pål Nesse, tror Norge har plass til mange krigsflyktninger.
Foto: nrc.no
Flere norske kommuner er interessert i å ta imot flyktninger fra Ukraina. Flyktninghjelpen mener Norge kan ta imot 30.000 flyktninger i løpet av få måneder.

Seniorrådgiver Eirik Christophersen i Flyktninghjelpen mener at Norge er i en bedre posisjon til å ta imot flyktninger enn ved flere tidligere kriser.

– Å ta imot opptil 30.000 flyktninger fra Ukraina burde ikke by på veldig store utfordringer for Norge. Det kan man få til i løpet av få måneder, sier Christophersen til Klassekampen.

Han peker på at det ble bygget opp stor kapasitet til å ta imot flyktninger i forbindelse med flyktningkrisen i 2015, og at mye av denne kapasiteten står ubrukt eller er i ferd med å legges ned.

Også Pål Nesse, generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas), tror Norge har plass til mange, selv om deler av kapasiteten fra krisen i 2015 er avviklet.

– Her trenger ikke alt være ferdig. Det er viktig å improvisere. Det er uproblematisk at folk må bo i gymsaler en stund, sier han.

Kommunesektorens organisasjon KS bekrefter overfor avisen at det er stor vilje til å ta imot flyktninger i kommunene og at flere allerede har henvendt seg til KS med ønske om å ta imot flyktninger.