Støtter vedtak fra Idrettsforbundet

Agenda-rådgiver Sylo Taraku sier det er riktig å isolere Russland fra internasjonal idrett.
Foto: Are Vogt Moum
Agenda-rådgiver Sylo Taraku ser det som riktig å isolere Russland fra idrettsarrangementer.
40Shares

Her hjemme har blant annet Skiforbundet kommet frem til at de ikke ønsker russiske utøvere velkomne til norske renn. Samtidig ønsker Norges idrettsforbund å utestenge all russisk og hviterussisk idrett, ifølge VG.

– NIFs klare mening er at russiske og hviterussiske utøvere ikke skal delta i internasjonale idrettsarrangementer utenfor Russland og Hviterussland, samt at russiske og hviterussiske idrettsledere suspenderes fra sine internasjonale posisjoner. NIF vil derfor gjennom våre 55 nasjonale særforbund, oppfordre de internasjonale særforbundene til å følge opp dette. NIF vil også oppfordre andre internasjonale idrettsorganisasjoner, herunder IOC/IPC, til å innta samme standpunkt. sier NIF i en pressemelding.

– Russlands aggresjon ovenfor Ukraina er helt uakseptabel og er handlinger vi tar sterkt avstand fra. Som følge av den svært alvorlige situasjonen som nå har oppstått, er det ikke riktig å gjennomføre idrettsarrangementer i Russland, sier hun til NTB.

Isolasjon som virkemiddel

Agenda-rådgiver Sylo Taraku ser det som riktig å isolere Russland nå, inkludert gjennom å utestenge landet fra idrettsarrangementer, og støtter Idrettsforbundet.

– I utgangspunktet er jeg imot politiseringen av idrett og kultur. Det må være en svært høy terskel for utestengelse av politiske grunner, men Russlands aggresjonskrig mot Ukraina er såpass alvorlig at utestengelse er helt rimelig nå, sier han til Utrop.

Han håper at slike sanksjoner kommer til å ha en ønsket effekt.

Når krigen rammer Russland både politisk, økonomisk og kulturelt, så er håpet at den russiske opinionen snur seg mot regimet og presser dem til å avslutte krigen.