Integrerings- eller innstrammingsminister?

Vil Sylvi Listhaug lykkes som innvandringsminister?
Foto: Wikimedia Commons
Erna Solberg fornyer og omrokkerer statsrådene, og oppretter til og med en ny statsrådpost – innvandrings- og integreringsminister.
0Shares

For første gang kommer jeg til å huske navnet til fiskeriministeren, Per Sandberg heter han. Kommer ikke til å glemme det. Fra nå av blir det vanskeligere å omtale Sandberg i forbindelse med asyl- og innvandringspolitikk. Med mindre lakseoppdrett og opprettelsen av nye asylmottak på en eller annen måte veves sammen i en nydelig symbiose. Personen jeg derimot kommer til å snakke og skrive mer om blir Sylvi Listhaug.

Den 37 år gamle sunnmøringen har de siste dagene blitt omtalt av flere kommentatorer som et politisk stjerneskudd, superpopulist og konfliktsøkende. Hun har gjort seg bemerket som en kompromissløs landsbruksminister, nå skal hun ta tak i en av de største utfordringene – flyktningene. En skal derfor ikke undervurdere Listhaug, hun har gjennomført mye i sin gamle post, til tross for å ha erget på seg noen bønder.

Innstramningsfokusert
I løpet av få timer etter utnevnelsen som innvandrlngsminister, har hun gjort sitt politiske (og ideologiske) budskap klart: det blir innstramninger. Noen jubler, andre himler med øynene. Å gi denne ministerposten til en Frp-politiker sier også noe om Solbergs politiske budskap i denne flyktningkrisen. Forsiktigheten skal vekk, og Norge skal være kompromissløse i sin flyktningpolitikk. Vi skal sende ut og stramme inn. Ingen aviser i Libanon skal være foruten UDIs advarsler om hvor dårlige forholdene er for flyktninger i Norge. Man skal heller ikke forvente noe luksusopphold eller spesialbehandling som flyktning. Dette godhetstyranniet som har rammet vårt land de siste måndene skal slås hardt ned på. Vi har ikke råd og vi har store integreringsproblemer. I spissen kommer Listhaug, hun skal prate høyt og tydelig, og ta avgjørelser som er vonde for andre å ta. 

Det som like vel er interessant i dette tilfellet, er at integrering ikke har blitt særlig mye nevnt. Innstramminger har vi jo forstått kommer til å bli en stor del av politikken, men hva mener vår statsråd om integrering? I flere av intervjuene Listhaug gjorde ble ikke integrering nevnt: en hard og realistisk politikk stod i fokus. Dette er problematisk i og med at flere flyktninger vil komme i løpet av 2016, og de aller fleste av dem kommer til å ha rett på asyl. Dersom staten mislykkes med integreringen av disse, vil vi få et enda større integreringsproblem enn det vi allerede har. En god integreringspolitikk fra en Frp-politiker som kan lykkes er å stille krav til de som får opphold. Dette har hun allerede uttalt: Vi vil ha skattebetalere, ikke sosialklienter. 

Listhaug har allerede kommet med kontroveriselle angående flyktningkrisen, og har av den grunn høstet kritikk fra flere hold. Dersom hun vil gjøre en god jobb som både innvandrlings- og integreringsminister bør kanskje retorikken legges til side og handlekraften trå fram. Bare på denne måten kan hun vinne tilliten til ikke-Frpere som vellykket minister.