Ut mot sosial dumping i oljesektoren

Norge satser sterkere enn før på investeringer i Afrika. Oljesektoren er en av motorene i denne nysatsingen.

En av disse skjedde 21. februar i år, da en 43 år gammel arbeider omkom under en rutinejobb på Bahamas-registrerte Skandi Skansen, som lå ved kai i Stavanger da ulykken skjedde. Verken norsk politi eller Arbeidstilsynet fikk komme om bord.

– Våre medlemmer og andre forteller om sjokkerende nestenulykker som ikke blir rapportert til norske myndigheter. Mange er ansatt på rene ringevikar-kontrakter og jobber langt mer enn det som er akseptert i Norge. Vi ser også at de får lønninger langt under norsk standard, sier områdeansvarlig Ommund Stokka i Industri Energi, ifølge NTBInfo.

Undervannsentreprenørene bruker flerbruksfartøy for å installere subsea-installasjoner og reparere dem når de går i stykker. Omfanget i bransjen har eksplodert siden 90-tallet, og verdien tilsvarer 42 operahus til havs.

Lovsmutthul gir utnyttelse
I dag opererer skipene på norsk sokkel uten at arbeidsgiverne må forholde seg til arbeidsmiljøloven. Smutthullet i lovverket muliggjør utnyttelse av norske og utenlandske arbeidere i Norge, og Industri Energi har satt av store ressurser for å få på lovfestede rettigheter til disse arbeiderne. En fersk reportasjefilm som beskriver problematikken, er blant virkemidlene som skal fortelle politikere og andre om virkeligheten på norsk sokkel.

– Den passive holdningen til norske myndigheter er med på å legitimere de vanvittige forholdene. Vi er bekymret for sikkerheten og arbeidsvilkårene til medlemmene våre og andre som jobber på disse skipene, og vi frykter at denne type lovløs virksomhet vil spre seg om ikke politikerne griper inn, sier Stokka.

– Lovverket ble etablert tidlig på 90-tallet, og i etterkant har en hel bransje etablert seg. Våre medlemmer krever at den skal reguleres på lik linje med resten av bransjen, legger han til.