Fra rekordår til flere bosettinger i 2016

Nesset kommune skulle ta imot 10 flyktninger i 2014 og 10 i 2015, samt ti i 2016
Foto: Illustrasjonsfoto/imdi.no
I 2015 har rekordmange (11 000) flyktninger blitt bosatt. Til neste år vil kommunene bosette enda flere, melder IMDi.
0Shares

Ved årets utgang er rekorden fra Bosnia-krigen i 1994 blitt slått. Den gangen tok kommunene imot 10 764 flyktninger.

– Kommunene har gjort en fantastisk jobb og har virkelig stått på med å bosette flyktninger helt opp mot årsslutt. Både små og store kommuner fortjener virkelige honnør, sier Bjørn Holden, assisterende direktør i IMDi.

Færre venter i mottak
IMDi jobber nå med å tømme mottakene for flyktninger som har fått opphold. Antallet er blitt redusert til 3 750 personer, etter at det har ligget rundt 5 000 i flere år. Nær halvparten av de som venter i mottak er tildelt en kommune og vil bli bosatt tidlig neste år. 

– Det er ekstra gledelig at vi nå har fått bosatt flere flyktninger som har ventet lenge i mottak, sier Holden til imdi.no.

Enslige mindreårige øker mest
IMDi har bedt kommunene om å bosette 18.000 flyktninger i 2016. En undersøkelse NRK har gjort blant 103 norske kommuner viser at de så langt er villige til å ta imot 93 prosent av flyktningene IMDi ber om. Kommunene er også blitt bedt om å bosette 4.400 enslige mindreårige i 2016, noe som er syv ganger så mange som i 2015.

– Mange kommuner tar også denne utfordringen på strak arm, mens andre trenger mer tid til vurdering og er usikre på finansieringen. Det er over 600 enslige mindreårige som nå venter på kommune. Det er viktig at kommunene prioriterer de yngste og mest sårbare flyktningene for rask bosetting, sier Holden.