Stuper i familiegjenforening – bryter menneskerettighetene

Lokman Ghorbani mener Danmark bryter menneskerettighetene

To av de kontroversielle tiltakene er disse:
1. Familiegjenforening først etter 3 år. Danmark vil gjøre det langt vanskeligere for asylsøkere å få sine familier til landet – ventetiden tredobles fra dagens ett år.
2. Vanskeligere å få permanent opphold. Danmark vil redusere den midlertidige oppholdstiden til ett og to år, og så vurdere forlengelse etter søknad.

Her bryter politikerne menneskerettighetene mener flere organisasjoner i Danmark, deriblant Institutt for menneskrettigheter.

– Vi mener at forslaget om en familiegjenforening først etter tre år bryter med menneskerettighetene, sier instituttets direktør, Jonas Christoffersen til NRK.

– Det er også laget to oppstramminger omkring frihetsberøvelse for asylsøkere, hvor man for det første ikke overholder den tidsgrense for hvor lenge de kan være frihetsberøvet, i henhold til menneskerettighetene. Og for det andre er det ikke satt en tidsgrense for når de får en domstolsprøvelse. Konsekvensene av at man ikke har tidsbegrenset lovgivning er at det vil være lovlig å bryte menneskerettighetene, sier Christoffersen videre.