FHI med brev til kommunene om Ukraina-flyktninger

Folkehelseinstituttet (FHI) ber kommuner forberede seg på et stort press i helsetjenesten når krigsflyktningene kommer.
Foto: Olav Helland
Folkehelseinstituttet (FHI) ber kommuner forberede seg på et stort press på mottakssystemet og helsetjenesten når ukrainske flyktninger ankommer Norge.

– Det vil da være nødvendig å gjøre prioriteringer av helsetilbud, inkludert vaksinasjon, og ulike typer helseundersøkelser i ankomstprosessen, skriver FHI i i nformasjonsbrevet til kommunene.

De skriver at en del ukrainere kan ha hatt dårlig tilgang til helsetjenester i hjemlandet, og at det også kan forekomme akutte traumer og helsebehov som følge av krigssituasjonen.

WHOs målsettinger for barnevaksinasjon har ikke blitt nådd i Ukraina, og det er derfor viktig å følge opp dette, sier FHI.

– Vaksineskepsis kan være en utfordring, og det er viktig å sikre god informasjon, samt understreke at all vaksinering er frivillig. (…) Tilbud om koronavaksine bør prioriteres raskt etter ankomst, særlig der mange mennesker bor tett, heter det i brevet.

Tuberkulose, meslinger, influensa og covid-19 er sykdommer kommunene må være obs på. Men ettersom den norske befolkningen er godt vaksinert, representerer denne situasjonen ingen fare for utbrudd i befolkningen generelt.