Fødselsomsorg er viktig, og det at man har valgmuligheter for hvordan man ønsker å føde er avgjørende for at kvinner skal ha en så bra fødselsopplevelse som mulig, skriver artikkelforfatteren.
Foto: Gather Birth Cooperative
Et flott gratistilbud fra det offentlige skal nedlegges. Det påvirker kvinnehelsen, skriver Malin Ali i dette innlegget. 

Jeg forstår det ikke. Hvorfor ødelegge et optimalt tilbud? Oslo universitetssykehus har besluttet at ABC-enheten skal legges ned. Norges mest kjente fødested for naturlige fødsler. Dette er en jordmorstyrt enhet hvor svangerskapsoppfølging, fødsel og barseltid foregår på samme sted, med samme personale – også kjent som helhetlig omsorg med kontinuitet. 

Benyttes også av kvinner med innvandrerbakgrunn

ABC-enheten (Alternative Birth Center) er et tilbud til friske, gravide med lavrisikosvangerskap som ønsker å føde naturlig, uten smertestillende interaksjoner, kun ved hjelp av naturlige hjelpemidler. ABC har blant annet landets beste kompetanse på vannfødsler. Det legges til rette for rolige og behagelige omgivelser og tilstedeværelse av jordmor hele veien. Det kan aldri garanteres at en fødsel skal bli uten komplikasjoner, derfor er det også en trygghet å vite at hvis noe går galt under fødsel ved ABC, kan man transporteres til konvensjonell fødeavdeling med alt nødvendig utstyr.

ABC-enheten er en del av det offentlige tilbudet og koster ingenting (både for de som føder på vanlig avdeling og ved ABC må far betale for barselhotell-opphold). Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege, det er kvinnen som selv søker om fødeplass. For å få plass må hun være frisk, ha et normalt svangerskap og ønske å føde uten medikamentell smertelindring. Enheten har i år 25-årsjubileum. Den ble opprettet ved Aker sykehus i 1997 og flyttet til Ullevål universitetssykehus i 2004.

Kvinner med familiebakgrunn fra land utenfor Norge – ofte ressurssterke og med høyere utdanning – benytter gjerne dette tilbudet. Kanskje fordi de kommer fra land der de er vant med å kunne velge helsetjenester fra flere aktører.

Ulike kvinner – ulike ønsker

Jeg er ferdig med å føde, men jeg var en av de som hadde ABC øverst på ønskelisten min da jeg var gravid. Nettopp fordi jeg visste at dette var et attraktivt fødetilbud. Heldigvis fikk jeg den fødselen jeg ønsket meg, selv om den ikke ble der. Men jeg blir opprørt på vegne av kvinner som kommer etter meg. 

Jeg har hørt så mange fine fødselshistorier fra ABC. Opplevelser som jeg av hele mitt hjerte ønsker at flere kvinner skal få, for fødselen er noe vi kvinner husker resten av livet. Gravide og fødende kvinner ønsker ofte kontinuitet, og de ønsker å ha følelsen av en viss grad av kontroll og et miljø de oppfatter som trygt og støttende – nettopp dette er ABC kjent for. 

Fødselsomsorg er viktig, og det at man har valgmuligheter for hvordan man ønsker å føde er avgjørende for at kvinner skal ha en så bra fødselsopplevelse som mulig. 

Kvinnehelse og retten til å velge

En «naturlig» fødsel kan man selvsagt også ha på en vanlig fødeavdeling, og det er ingen tvil om at andre fødsels- og barselavdelinger rundt om i landet må styrkes. Her mener jeg at vi har mye å lære av ABC-enheten sin praksis og verdier. Det er ikke sånn at alle ønsker eller kan føde der, men det er uansett helt klart at vi skal si ja til flere gode fødetilbud, ikke færre! ABC har i årevis sørget for at tusenvis av kvinner har fått trygge, gode føde- og barseslopplevelser, derfor mener jeg vi heller må sørge for at ABC utvides, ikke legges ned. 

Heldigvis finnes det ildsjeler der ute som engasjerer seg og vil snu skuta. Takk til dere. Det gjør meg glad å se at det finnes en underskriftskampanje på vegne av alle kvinner og fødepar som ønsker dette tilbudet. Det handler om kvinnehelse, og retten til å velge hvor og hvordan vi føder våre barn. 

Vær så snill, bevar ABC-enheten!

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.