Kvinneaktivist og religionsbrobygger fikk dele Sønsteby-prisen

 
Foto: Claudio Castello
Gunnar Sønstebys pris 2016 går til Deeyah Khan og til en av Norges viktigste brobyggere i religionsdialog, Trond Bakkevig.
Claudio Castello
Latest posts by Claudio Castello (see all)

– Årets prisvinnere har vist integritet, mot og handlekraft. Med høyst forskjellig bakgrunn, utgangspunkt og arbeidsområde har de på hver sin måte likevel bidratt til viktige debatter og stått frem som modige forsvarer av grunnleggende demokratiske verdier. Akkurat som Gunnar Sønsteby gjorde i sin tid, nekter de å gi etter for truende og destruktive krefter, og gjennom sitt engasjement viderefører de Gunnar Sønstebys kamp inn i vår tid, sier innstillingskomiteens leder, tidligere forsvarssjef Harald Sunde ifølge en pressemleding via NTBInfo.

Khan (bildet) ble allerede som tenårig en uredd stemme som tok opp tvangsekteskap, vold og undertrykkelse i det pakistanske miljøet i Oslo. Reaksjonene mot henne var så sterke at hun valgte å flytte til London for å slippe unna trusler og trakassering. Men hun nektet å la seg skremme til taushet.

Lagde jihad-film
Hennes siste dokumentarfilm Jihad, hellige krigere, fra 2015, søker svar på hvorfor så mange unge europeere lar seg rekruttere til IS. Slik løfter hun igjen sin røst og bruker sitt unike talent til å belyse en av vår tids helt sentrale problemstillinger.

I snart tyve år har Trond Bakkevig arbeidet for å tilrettelegge samtaler mellom religiøse ledere i Midtøsten. Denne dialogen har representert en åpen råk i perioder da alle former for politisk kontakt har vært tilfrosset. Slik har denne religionsdialogen vært av betydning for seriøse samtaler mellom mennesker og retninger som står i sterk motstrid til hverandre.