4.000 ukrainske flyktninger til Sverige i døgnet

Sverige tar imot flere tusener ukrainere i døgnet, viser tall fra Migrationsverket.
Foto: Claudio Castello
4.000 ukrainske flyktninger kommer til Sverige hver dag, ifølge det svenske Migrationsverket. De tror det kan komme opptil 200.000 flyktninger innen sommeren.

– Vi regner med at det kommer om lag 4.000 flyktninger til Sverige i døgnet. Samtidig har vi enkelte blindsoner, som for eksempel Øresundsbroen. Så det kommer nok langt flere enn det som vises i statistikken, sa direktør Mikael Ribbenvik i Migrationsverket på et presstreff fredag.

Migrationsverket har på oppdrag fra den svenske regjeringen laget ulike scenarioer for hvor mange flyktninger som kan komme til Sverige det neste halvåret. I det laveste regnestykket dreier det seg om 27.000 personer, mens i det høyeste regnestykket er det snakk om 212.000 mennesker.

Hittil har det blitt registrert 5.200 flyktninger fra Ukraina. Migrationsverket anslår at det trengs 40.000 boplasser basert på dagens utvikling.

– På det «verste» scenarioet ville vi hatt behov for 168.000 boplasser. Da står vi i en helt annen situasjon som Migrationsverket ikke klarer å håndtere selv, sier Ribbenvik.