Kommunene sier de kan bosette om lag 22.000 flyktninger i 2022

– Vi vil anmode kommunene om å ta imot flere krigsflyktninger, sier IMDi-sjef Libe Rieber-Mohn.
Foto: Beate Willumsen
Kommunene melder om en foreløpig kapasitet til å bosette om lag 22.000 flyktninger i 2022, viser Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) kartlegging.

Norske kommuner skulle i utgangspunktet bosette om lag 5.500 flyktninger i år. Dette var før krigen i Ukraina, skriver IMDi i en pressemelding.

298 av 356 kommuner har svart på undersøkelsen som ble sendt ut 4. mars for å undersøke kapasitet og tilgjengelighet i kommunene. 291 kommuner svarer at de kan bosette flere flyktninger ved behov.

– Jeg er svært glad for disse positive signalene fra Kommune-Norge. Vår erfaring er at kommuner stiller opp og tar ansvar, særlig når situasjonen er krevende, sier IMDis direktør, Libe Rieber-Mohn.

Svarene baserer seg i stor grad på kommunenes anslag over egen bosettingskapasitet. Den endelige kapasiteten vil avhenge av politisk behandling i kommunene samt antallet tilgjengelige boliger.

Kun sju kommuner har rapportert at de ikke har kapasitet til å bosette utover ordinær bosetting, skriver VG.

– Dette er den første nasjonale kartleggingen av kapasiteten. Neste steg vil være at vi anmoder kommunene om å ta imot flere, sier Rieber-Mohn.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) understreker at kommunene vil få støtte til bosettingen.

– Min beskjed til kommunene og ordførerne er helt tydelig: Dere skal ikke være bekymret for det. Vi har et system, det fungerer veldig godt, og kostnadene dekkes gjennom et integreringstilskudd. Tilskuddet skal dekke blant annet barnehage, skole, helsevern, bolig og alt som følger med å bosette flyktninger.