Støtter nasjonal idrettsdugnad for inkludering av flyktninger

Klare for å integrere flyktninger gjennom idretten: (Fra venstre) Jon Erik Skaret, Therese Jensen, Jannicke Josefsson-Ruud, Truls Nygaard (daglig leder Kjelsås IL), Magdalena Kamøy, Bjørn-Martin Nordby og Stine Pjaaten.
Foto: NTBInfo
Kjelsås idrettslag vil starte nasjonal idrettsdugnad for integrering av asylsøkere. Nå får de støtte til arbeidet fra initiativet Trigger.Action.
0Shares

Som en av to søkere ble Kjelsås IL valgt ut i første runde av Trigger.Action i konkurranse med over 110 andre ideer.

I første runde skal Trigger.Action støtte prosjekter som bidrar til å løse flyktningkrisen dagen derpå ved å bidra til inkludering av flyktninger i hverdagen.

 – Vi er glade for å bli valgt ut til å samarbeide med Trigger. Å motta støtte fra dem vil hjelpe oss å virkeliggjøre vårt mål om å bruke idretten til å gi flyktninger en mer meningsfylt og bedre integrering inn i det norske samfunnet. Med Trigger på laget håper vi at vi skal få muligheten til både å gjøre mer og nå ut til flere enn vi ville gjort på egenhånd, sier Truls Nygaard, daglig leder i Kjelsås Idrettslag.

Hverdagsintegrering blir viktigere
Utlendingsdirektoratet (UDI) anslår at over 30.000 flyktninger vil komme til Norge i løpet av 2016, og mange av disse vil få varig opphold. Nå vil Kjelsås IL inkludere flyktninger i nærområdet til å bli en del av klubben. 

– Breddeidretten er en del av den norske folkesjelen og baserer seg på verdier som idrettsglede og tilhørighet, som gjør det til en godt egnet arena for integrering. I tillegg gjør det å drive med idrett at man blir en naturlig del av lokalmiljøet, sier Nygaard.

Samarbeider med Torshov transittmottak
Kjelsås IL var tidlig på banen med et tiltak for å hjelpe flykninger. De har vedtatt i styret at klubben skal bidra med alt de kan for å sørge for inkludering og integrering gjennom idrett. 

 – Vi har en klubb som er opptatt av at idrett skal bidra til et godt lokalmiljø. Det har vi gjort på Kjelsås i over 100 år, og det er helt naturlig for oss at dette også gjelder flyktninger og asylsøkere som selvfølgelig har minst like stor glede av idrett som oss nordmenn, sier Nygaard.

– Et sted der merkelapper viskes ut
Idrettsklubben har startet et prosjekt med Torshov Transittmottak der unge, enslige asylsøkere er med på håndballtrening sammen med klubbens egne ungdommer.  Prosjektet skal også utvides til andre idretter.

– Jeg har personlig stor tro på kraften i møtet mellom mennesker, og ser at det kommer så mye fint ut av å føre våre ungdommer sammen med ungdom fra mottaket. Idrettsglede begrenses ikke av språk, hudfarge eller personlig bagasje, men er et fristed der merkelapper viskes ut og der etnisitet og bakgrunn ikke spiller noen rolle. Det er verdens beste utgangspunkt for å lykkes, legger han til.