Vil frata fremmedkrigere passet

Anders Anundsen
Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor
Regjeringen skal sende ut et lovforslag til høring som skal gjøre det lettere for myndighetene å frata passet fra de som politiet mistenker kan begå terror i utlandet.

– I dag er det mer komplisert å hindre dem som vil dra. Det er strengere krav til sannsynlighetsovervekt, og det er viktig for oss at vi har virkemidler som ligger på et litt lavere bevismessig krav enn det som er i dag, sier Anders Anundsen til NRK om forslaget som vil gjøre det lettere for myndighetene å frata pass og andre reisedokumenter fra folk de tror kan utføre terrorhandlinger i utlandet. 

Han mener at funn må ligge til grunn at personer skal reise til konfliktområder for å gjennomføre terror.

– Utgangspunktet er at det må foreligge objektive funn som viser at det er sannsynlig at vedkommende skal reise til et konfliktområde for å bidra i terroraksjoner, forteller Andundsen.

Ap støtter forslaget
Nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik er positiv til forslaget og mener at det er et nødvendig tiltak.

– Dette er et nødvendig tiltak. Når det er personer som planlegger å bli fremmedkrigere, og politiet har god grunn til å tro det, så trenger politiet bedre virkemidler for å forhindre det, sier Tajik til NRK.

Mistenkeliggjøring
Terror- og ekstremismeforsker Lars Gule er skeptisk til forslaget og mener at det vil føre til mer ekstremisme. Han mener også denne typen lovverk svekker rettsvernet til norske statsborgere.

– Denne typen mistenkeliggjøring av personers motiver uten solid bevismessig grunnlag, kan nettopp føre til at flere føres inn i ekstreme opposisjoner, sier Gule til NRK.