IMF-rapport: – Flyktninger kommer ikke til å ta jobben din

En ny notat fra IMF mener nyankomne flyktninger ikke kommer til å ta jobbene fra majoritetsbefolkningen. Norske forskere sier på sin side at det vil bli kompetanse om lavkompetansejobbene.
Foto: Flickr
I et ferskt notat fra det intenasjonale pengefondet (IMF) foreslås det å gå bort fra minstelønn til flyktninger. Samtidig mener forfatterne av notatet at flyktningkrisen i liten grad vil ramme de som allerede er i jobb.
0Shares

For å gjøre det lettere for flyktninger å komme inn på arbeidsmarkedet foreslås en rekke tiltak i et ferskt IMF-notat, som ble offentliggjort onsdag formiddag, skriver Aftenposten.

– Lønnssubsidier til næringslivet har ofte vært et effektivt tiltak for å få flere innvandrere i arbeid. Alternativt bør man vurdere at man midlertidig går bort fra det som er minstelønn, står det skrevet i notatet.

Overdreven frykt
Samtidig mener forfatterne av notatet at frykten for at flyktninger skal komme og ta borgernes jobber og at det vil medføre lavere lønninger, er overdreven.

– Tidligere erfaring med både økonomisk og humanitær innvandring viser at de negative effektene det har på lønn og sysselsetting er begrenset og midlertidig, muligens fordi innvandrere i liten grad kan erstatte innfødte arbeidere, og fordi investeringer øker når flere er på arbeidsmarkedet, heter det i rapportens konklusjon.

Forventer konkurranse om lavkompetansejobbene
Direktør på Frisch-sentret, Oddbjørn Raaum, sier at det ikke finnes noen god forskning som svarer på hvorvidt flyktninger tar eller har tatt arbeidsplasser fra nordmenn.

– Norge er nok ikke så forskjellig fra standarden ellers i Europa når vi snakker om det her, sier han til Aftenposten.

Kunnskapsdirektør i NAV, Yngvar Åsholt, mener derimot at man kan forvente at det kan bli konkurranse om jobbene mellom nordmenn og flyktninger.

– Hvis vi ser inn i glasskulen ti år frem i tid så forventer vi at antallet jobber som ikke krever noe særlig form for kompetanse vil ha gått ned. Det vi ser i dag er at vi har for mange som ikke fullfører utdanning. Derfor blir det hardere konkurranse om disse jobbene, både blant nordmenn og flyktninger, sier Åsholt til Aftenposten.