Høyre krever svar om Ukraina-notat

Regjeringen er blitt anklaget for sendrektighet i hjelpen til Ukraina.
Foto: Claudio Castello
Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) må svare i Stortinget om et hemmelig notat som tilsynelatende avdekker uenighet i regjeringen om nødhjelp til Ukraina.

– Hvis krangling i regjeringen fører til forsinkelser i norsk hjelp til Ukraina, så er det svært alvorlig, sier Ingjerd Schou til NTB.

Høyre-representanten sender nå et skriftlig spørsmål til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i Stortinget. Der tar hun opp avsløringene i Filter Nyheter om et hemmelig notat som justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) sammen sendte til utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) tidligere i mars.

Statssekretær Tale Jordbakke (Ap) ved Statsministerens kontor uttaler til NTB at regjeringen gjerne svarer Stortinget om innsatsen som er gjort.

Det såkalte politikernotatet ble ifølge nyhetsnettstedet sendt 6. mars, med Statsministerens kontor i kopi. Temaet er nødhjelpsleveranser til Ukraina gjennom EUs ordning for sivil beredskap (UCPM).

Konklusjonen i notatet er ifølge Filter Nyheter at det er Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet som framover bør ta seg av både koordineringen og det å «beslutte oppfølging» av leveransene til Ukraina, heller enn Utenriksdepartementet.

Schous spørsmål til statsministeren er hvorfor han ikke har sørget for nettopp smidige beslutningsprosesser i en så akutt og kritisk situasjon. Hun spør også hvilket departement som har ansvar for UCPM-leveransene.

Schou viser til at Ukraina ba om hjelp allerede i midten av februar.

– Det er ganske oppsiktsvekkende hvis det som kommer fram i Filter Nyheter, stemmer, sier hun til NTB.

– Vi kan ikke være bakerst i køen. Vi sa veldig tydelig at vi skulle hjelpe, og vi stilte midler til rådighet. Nå må vi vite hva som er kommet fram, og hvem som har ansvaret, sier hun.

– Det burde ikke være nødvendig å ha en tidkrevende og sendrektig politisk prosess for å avgjøre et slikt spørsmål, skriver Fremskrittspartiets utenrikspolitiske talsperson Christian Tybring-Gjedde i en tekstmelding til NTB.

SVs stortingsrepresentant Andreas Sjalg Unneland sier han forventer at regjeringen rydder opp.

– Det kan ikke være sånn at Norge er et av de treigeste landene i Europa til å stille opp når folk trykker på nødknappen, sier Unneland til NTB.

Venstres nestleder Sveinung Rotevatn kritiserer regjeringen for «sendrektighet».

– Krisen i Ukraina har ikke tid til å vente på at norske statsråder skal krangle seg imellom og stokke beina mellom departementene, det går rett og slett ikke. Nå teller hver time, sier Rotevatn i en kommentar til Filter Nyheter.

– Det jobbes nå på høygir i hele regjeringen for å håndtere en krise som først og fremst rammer Ukraina, men også berører oss her hjemme, og derfor flere departementer på tvers av regjeringen, sier Jordbakke.

– Vi opplever at Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Utenriksdepartementet og relevante underliggende etater og virksomheter har et godt samarbeid om håndteringen av bistandsanmodningene som kommer fra Ukraina, fortsetter hun.

Ifølge statssekretæren er det ikke truffet noen beslutning om å endre organiseringen av arbeidet. Men det er opprettet en tverrdepartemental arbeidsgruppe for å kunne håndtere forespørsler raskt.

– Krisen i Ukraina utvikler seg raskt, og håndteringen av krisen krever tett samarbeid på tvers, sier Jordbakke.

– Regjeringen diskuterer jevnlig hvordan dette best kan gjøres.