Politiet undersøker mulig hatkrim mot russere i Norge

Oslopolitiet har fått inn flere anmeldelser om hatkriminalitet knyttet til krigen i Ukraina.
Foto: Søren Storm Hansen
Oslopolitiet har fått inn flere anmeldelser de knytter til krigen i Ukraina og sjekker også tips om mulig politisk motivert hatkriminalitet mot russere i Norge.

Politiet vil ikke gå inn på de konkrete anmeldelsene de har mottatt, men vurdere om de skal etterforskes, skriver Dagbladet.

– Sakene gjelder eksempelvis skadeverk, hensynsløs atferd eller kroppskrenkelse rettet mot ukrainske eller russiske statsborgere. Politiet ser alvorlig på at enkeltmennesker blir utsatt for slike hendelser på bakgrunn av situasjonen i Ukraina, sier fungerende leder Trine Krok ved felles kriminalenhet i Oslo politidistrikt.

Tidligere denne måneden ble hærverket mot en russisk smøretrailer i forbindelse med Holmenkollen Skifestival anmeldt.

Det er også en økning i antall tips om hatefulle ytringer.

– Mange av tipsene er knyttet til politisk motiverte ytringer på bakgrunn av situasjonen i Ukraina, sier fagspesialist Monica Lillebakken ved nasjonalt kompetansemiljø innen hatkriminalitet.

Selv om ytringene ikke nødvendigvis er straffbare, oppfordrer politiet folk til å anmelde dem, så de kan vurderes. Hatefulle eller diskriminerende ytringer rettet mot enkeltpersoner er straffbart, og straffes vanligvis med bøter.