Foreslår lukkede mottak

 
foto: nyebilder.no
Avskaff permanent opphold for asylsøkere og sett alle som kommer rett på lukket mottak. Det er blant forslagene påtroppende leder i Oslo Frp, Aina Stenersen (bildet), vil fremme på årsmøtet i løpet av denne helgen.
0Shares

I listen over resolusjonsforslagene heter det blant annet:

* At samtlige akuttmottak omgjøres til lukkede mottak.-

* At man bør fjerne asylsøkeres rett til fri rettshjelp.

* At man skal avskaffe alle former for permanent opphold for asysøkere.

* At kommunene får vetorett mot opprettelse av alle former for asylmottak.

* At det skal komme frem i all rapportering og offentlig informasjonsformidling om en asylsøker er kvoteflyktning eller om vedkommende har fått opphold på grunnlag av asylsøknad.

* At forsøk på å skjule eller forfalske identiteten i asylsøkerprosessen alltid og uten unntak skal resultetere i avslag.

– Vi har sett at dagens innvandringspolitikk ikke fungerer. Derfor ønsker vi å gjøre den mer ansvarlig, moderne og tidsriktig, sier Stenersen til NRK.

Hun sier at forslaget legger til grunn at asylsøkere og flyktninger som kommer til Norge skal få være i landet mens det er krig der de kom fra, men at de skal tilbake til hjemlandet når krigen eventuelt er over.

– Målet er ikke å bli evig norsk statsborger, men at man skal returnere til landet sitt når det er trygt.

Skal integreres før de sendes ut
Stenersen sier at kvoteflyktninger utplukket av FN, som vil ha behov for varig opphold, skal få beskyttelse i den tiden de har behov for dette. Deretter skal de også ut.

Stortingsrepresentant Ola Elvestuen (V) mener Stenersen og Tybring-Gjeddes forslag er å ta Europa 60 år tilbake i tid, og kaller disse for håpløse.

– Vi har et moralsk ansvar for å ta vare på folk som er forfulgt og som trenger beskyttelse. De som får opphold må selvfølgelig også få lage sine egne liv og bygge nytt liv, sier Elvestuen til NRK.