Nytt skoletilbud på engelsk

Manglerud skole og Blindern vgs. vil fra høsten av tilby undervisning på engelsk
Foto: Wikimedia Commons. Illustrasjonsbilde.
Osloskolen tilbyr fra høsten grunnskole- og vidergåendeundervisning på engelsk. Manglerud skole og Blindern vgs er skolene står for tilbudet.

Alle elever i Oslo som starter på videregående eller på grunnskolen høsten 2016 kan søke på disse linjene, ifølge kommunens hjemmesider. Undervisningen kommer til å foregå på engelsk og vil følge internasjonal læreplan.

– Vi tror at dette vil være et skoletilbud som gir elevene en unik mulighet til å være en del av et internasjonalt sosialt og faglig fellesskap, sier prosjektleder for det internasjonale tilbudet på Manglerud skole, Nina Wroldsen på hjemmesiden.

1.–4. trinn
I første omgang gjelder det engelske skoletilbudet for grunnskoleelver som starter i 1.–4. trinn, etterhvert vil tilbudet utvides til å gjelde hele grunnskoleløpet.

– Vi håper mange benytter sjansen til å satse på en litt annerledes utdanning, som gir elevene et større perspektiv og en kompetanse som etterspørres i en stadig mer global verden, forteller Nina Wroldsen.

Søknadsfrist
For å kunne søke på programmet, må man søke før 15. mars. Det vil også bli holdt et informasjonsmøte 2. mars på Manglerud skole. Informasjonsmøtet vil både ta for seg grunnskoletilbudet og videregåendetilbudet.

– Vi på Manglerud gleder oss veldig til oppstarten av dette tilbudet, sier Nina Wroldsen.