Røde Kors ruster opp for å hjelpe flyktninger: – Viljen til å hjelpe er stor

Røde Kors øker innsatsen for å hjelpe ukrainske flyktninger, ifølge Røde Kors-president Thor Inge Sveinsvoll.
Foto: rodekors.no
Røde Kors øker innsatsen for å hjelpe ukrainske flyktninger. – Flyktningene som kommer nå, er i større grad slitne og sterkt preget av krigshandlinger.

Det sier Røde Kors-president Thor Inge Sveinsvoll.

Til nå har nærmere 800 frivillige fra Røde Kors vært i aktivitet på 22 mottak og akuttinnkvarteringer over hele landet.

Organisasjonen forbereder seg nå på en langt større innsats i ukene og månedene som kommer, i takt med at flere flyktninger ankommer landet.

Blant annet skal Røde Kors bidra med flere aktiviteter i lokalsamfunnene. Særlig stort er behovet for aktiviteter for barn og unge.

På Østlandet er Røde Kors blant annet til stede på Nasjonalt Ankomstsenter på Råde, hvor flyktninger som kommer til Norge, registrerer seg. I tillegg er det aktiviteter fra Kristiansand i sør til Målselv i nord.

Frivillige hjelper til med alt fra mat, vann og tilgang på helsehjelp, til psykososial støtte og utdeling av klær og hygieneartikler.

– Dette skal vi få til i fellesskap med god dialog med nasjonale og lokale myndigheter, lokale samarbeidspartnere og andre organisasjoner som er til stede ved de ulike mottakene, sier Sveinsvoll.

Viljen til å hjelpe er stor, og langt flere har meldt seg som frivillige enn normalt den siste måneden, ifølge Røde Kors-presidenten.