Flere fikk råd om tvangsekteskap og æresrelatert vold

Rekordmange i fjor fjor fikk råd og veiledning om tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll.
Foto: Unsplash
Det var et rekordstort antall som i fjor fikk råd og veiledning om tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll.
92Shares

Kompetanseteamet bisto i 759 saker, en økning på 17 prosent fra året i forveien, viser deres årsrapport.

I 32 av sakene var hovedbekymringen trusler og vold. En firedel av sakene gjaldt personer som oppholdt seg i utlandet.

Økningen kan skyldes at flere saker er avdekket av hjelpeapparatet, mener Tove Bruusgaard, avdelingsdirektør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

– Det kan også skyldes at Kompetanseteamet er blitt mer kjent for hjelpeapparatet og at ansatte har et behov for veiledning i sakene, sier Bruusgard, som tilføyer at det antas å være store mørketall.

Saker som gjaldt ufrivillig oppholdt i utlandet, økte fra 107 saker i 2020 til 192 saker i 2021. 116 av disse sakene gjaldt barn.

– Utviklingen kan ha sammenheng med færre reiserestriksjoner grunnet pandemien i 2021 enn i 2020. I disse sakene er det bekymring for at personen er holdt i utlandet mot sin vilje, det mistenkes ufrivillig opphold i utlandet eller det er frykt for tvangsekteskap. I enkelte tilfeller frykter hjelpeapparatet at jenter som er i utlandet, skal kjønnslemlestes, sier Bruusgaard.