Virke etterlyser bedre informasjon for frivillige som vil hjelpe ukrainske flyktninger

– Vi skal ta godt imot de ukrainske flyktningene som kommer hit, men det klarer ikke kommunene alene, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke.
Foto: Virke Hovedorganisasjonen
Virkes medlemmer synes fortsatt det er uklart hvordan de kan bidra til å hjelpe ukrainske flyktninger og etterlyser bedre informasjon og plan for koordinering.
28Shares

– Vi får tilbakemeldinger fra våre medlemmer om at det er uklart hvordan de kan bidra på en god måte. Vi må ha enhetlig informasjon og kommunikasjon om hvordan vi skal bruke alle de gode kreftene i samfunnet, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke.

Virke har over 25.000 medlemsvirksomheter i handels- og tjenestenæringen, og blant dem er mange ideelle og frivillige.

Regjeringen orienterte om flyktningsituasjonen fredag på en pressekonferanse. Der la de fram flere tiltak til kommunene, og neste fredag skal de fremme en felles budsjettproposisjon for Stortinget med forslag til bevilgninger som gjør det mulig å ta imot mange flyktninger på kort tid.

– Vi skal ta godt imot de ukrainske flyktningene som kommer hit, men det klarer ikke kommunene alene. Sentrale funksjoner vil stå under et enormt press i tiden fremover, sier Kristensen.

Virke etterlyser en sentral koordineringsplan for hvordan de private, ideelle og frivillige kan avlaste kommunene.

– Vi har snakket med hoteller og folkehøgskoler som vil tilby overnatting, restauranter og food trucks som kan stille med mat, utdanningsinstitusjoner som kan bidra med språkopplæring og helse- og omsorgstjenester med traumebehandling. Viljen og evnen til å bistå er stor, sier Virke-direktøren.