Frp knytter bensin-krav opp mot Ukraina-forlik

Frp er innstilt på å bevilge mer penger til Forsvaret, sivil beredskap og ukrainske flyktninger, sier Frp-leder Sylvi Listhaug.
Foto: Claudio Castello
Frp krever at drivstoffavgiftene fjernes dersom de skal støtte regjeringens krisepakke om Ukraina. Det hører hjemme i statsbudsjettet, svarer finansministeren.
22Shares

Regjeringen vil fredag legge fram krisepakken for Stortinget, kunngjorde finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mandag. De ønsker seg et bredt forlik der alle partiene kan sette seg ned ved bordet.

Fremskrittspartiet varsler at deres krav inn i samtalene er fjerning av drivstoffavgiftene. Partileder Sylvi Listhaug gjør det klart at Frp er innstilt på å bevilge mer penger til Forsvaret, sivil beredskap og ukrainske flyktninger.

– Men det er også nødvendig å gjøre noe som avhjelper situasjonen for folk flest og bedrifter i Norge for å håndtere de skyhøye prisene på drivstoff, strøm og mat, skriver Listhaug i en pressemelding.

– Da trenger folk å få beholde mer av sine egne penger gjennom å sette ned avgiftene istedenfor at staten skal dele ut almisser. Vårt krav inn i slike forhandlinger er å fjerne drivstoffavgiftene, sier hun.

– Dette er en Ukraina-proposisjon, ikke en budsjettproposisjon, sier han til NTB.

Vedum sier at regjeringen følger bensinprisene nøye, og dersom det høye nivået vedvarer, vil de se på virkemidler. Men samtidig understreker han at prisene svinger, og at man må se an utviklingen.

– Vi må se på summen av tiltak, hvordan det slår ut. Målet skal være at vanlige folk skal få det bedre, sier han.

Regjeringen vil se an hvordan prisene ser ut i mai da de skal behandle og legge fram det reviderte statsbudsjettet, sier finansministeren til P4.

– Vi tror at prisene vil gå ned, for med de avgiftsnivåene vi har nå har prisene variert fra 15 til 28 kroner. Vi kommer ikke med egne tiltakspakker på det, men vi må vurdere det i i forbindelse med budsjettene, sier han.

– Det er god tradisjon for det i norsk politikk, at vi hever oss over de tradisjonelle skillelinjene, sa han i talen til Sps landsstyremøte.

Pakken omfatter en styrking av Forsvaret med 3 milliarder kroner og den sivile beredskapen med 500 millioner kroner. Den vil også ta for seg hvordan kommunene skal settes i stand til å ta imot det som kan bli et stort antall ukrainske flyktninger.

Tiltakene skal ha effekt i år, understreker Vedum.

– Punkt én er å styrke det nasjonale forsvaret. Punkt nummer to er å styrke den nasjonale beredskapen. Punkt tre er å legge rammer på hvordan Norge kan ta imot ukrainske flyktninger på en god måte. Trygghet for oss og de som kommer, sier Trygve Slagsvold Vedum.