Politidirektøren om flyktningstrømmen: Viktig å ikke ta snarveier

For rikets sikkerhet er det viktig at det ikke tas snarveier i registreringen, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.
Foto: Wikipedia
Registreringskrav gjør at noen av Ukraina-flyktningene må belage seg på venting før politiet får registrert dem, erkjenner politidirektør Benedicte Bjørnland.
103Shares

Hun understreker imidlertid i en pressemelding fredag at det ikke kan tas noen snarveier.

– Vi forstår at man ønsker å bli registrert så fort som mulig. Det ønsker vi også. Men, det er viktig for rikets sikkerhet at det ikke tas snarveier i registreringen. Den skal utføres i tråd med gjeldende regelverk, og da kan det bli noe venting, sier Bjørnland.

Hun sier at mye har kommet på plass på kort tid, med 161 nye stillinger til Politiets utlendingsenhet (PU) og omdisponering av 50 millioner kroner til distriktene for å styrke deres evne til å håndtere migrasjonssituasjonen lokalt.

– Mye har kommet på plass på veldig kort tid. I løpet av få dager har vi lært opp personell og fått tak i tekniske løsninger. Vi har kastet oss rundt for å få til dette og er nå rigget etter beste evne. Jeg er imponert over den innsatsen som er lagt ned, sier Bjørnland.

Hun besøkte nylig ankomstsenteret i Råde og sier det gjorde sterke inntrykk.

– Politiet gjør alt vi kan og har høy prioritet på registreringen slik at søkerne kan komme videre i systemet og bli bosatt i kommunene. Det er viktig at asylsøkerne blir ivaretatt på en god måte, og politiet legger til rette for at ankomstfasen oppleves minst mulig belastende for både barn og voksne når de kommer til Norge, sier Bjørnland.