LO i Oslo tar opp kampen mot rasisme

Fagbevegelsen må bli en en inkluderende folkebevegelse, og ha en bedre representasjon blant tillitsvalgte, mener LO-tilltisvalgte.
– Fordommer og rasisme får daglig konsekvenser for mange av oss, men våre kamerater og kolleger skal slippe å møte rasismen alene, sier fagbevegelsen.

LO i Oslo viser til undersøkelser fra blant annet Statistisk sentralbyrå, som viser at stadig flere er positive innvandrere eller mennesker med innvandrerbakgrunn.

– Likevel ser vi mer åpen rasisme og høyreekstremisme i samfunnet. Vi ser at mennesker med innvandrerbakgrunn på mange områder er for dårlig inkludert i det norske samfunnet, sier Linda Amundsen, leder for antirasistisk utvalg i LO i Oslo og Ingunn Gjerstad, leder for LO i Oslo, til Utrop.

Fagbevegelse er dessverre ikke noe bedre, ifølge begge.

– Jo lengre opp i organisasjonen man kommer, jo hvitere er tillitsvalgtapparatet. Vi har et stykke å gå før vi kan kalle oss en inkluderende folkebevegelse, men den veien skal vi gå. LO i Oslo vil jobbe for bedre representasjon blant tillitsvalgte på alle nivåer i fagbevegelsen.

Viser til mer åpen rasisme

Samtidig som flere er positive til innvandring, er det flere som uttrykker rasistiske standpunkter, sier fagforeningskvinnene.

– At befolkningen i Norge blir stadig mer positiv til innvandrere, kan være noe av grunnen til at rasistiske organisasjoner som Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) blir stadig mer høylytte. Stadig flere føler seg komfortable med å offentlig spre hatefulle ytringer som for bare få år siden ville vært uakseptable. Slik åpenbar rasisme treffer hardt og sårer de som er målet for den, og forskning viser også at verbal rasisme bidrar til å senke terskelen for rasistisk motivert vold.

For LO i Oslo er det viktig med motmæle mot slike holdninger.

– LO i Oslo vil bidra til at rasister og høyreekstreme møter tydelig, entusiastisk og organisert motstand i det offentlige rom.