Norsk Luftambulanse ber alle ringe 113 ved ulykker og sykdom.
Foto: Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Stiftelsen Norsk Luftambulanse vil at vi skal ringe 113 i akutte situasjoner. Nå har de startet en aksjon. Den heter Akuttaksjonen.
2Shares

– Hva bør vi gjøre når en person faller om og vi ikke får kontakt med personen?

– Det viktigste du kan gjøre i en akutt situasjon, er å ringe 113 umiddelbart, sier Francin Mbanza Jensen.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse gjennomfører Akuttaksjonen nå før påske. Den skal gjøre
oss flinkere til å håndtere akutte situasjoner. Når flere personer vet hva de skal gjøre i en
akutt situasjon, blir det tryggere for oss alle.

– Hvem svarer på 113?

– Når du ringer 113, får du snakke med erfarent personell, som hjelper deg til å ta de riktige og livreddende grepene fram til hjelpen kommer, sier Jensen.

– Kan de som svarer på 113 hjelpe oss på andre måter også?

– Nå kan også de på 113-sentralen bruke ditt mobilkamera til å få oversikt over situasjonen, og gi råd og hjelp om riktig håndtering til hjelpen kommer fram.

Store deler av legevakt- og 113-sentralene over hele landet har nå tatt i bruk video i nødsamtaler.

Det er Norsk Luftambulanse som har utviklet videoløsningen. Norsk Luftambulanse har 260 000 støttemedlemmer. De har betalt for løsningen. Høsten 2021 ga Norsk Luftambulanse videoløsningen i gave til det offentlige helsevesenet.

– Har det vært mange videosamtaler?

– Ved årsskiftet var det allerede gjennomført 50 000 videosamtaler. Dette er et godt eksempel på at et samarbeid mellom det offentlige og ideelle organisasjoner styrker akuttberedskapen i Norge.

Norsk Luftambulanse har en viktig beskjed.

– Kommer du til en ulykke eller opplever at noen blir akutt syke, og du blir redd for at liv eller helse er i fare: Ikke vent og se – ring 113.

For som vi sier: ingen redder liv alene.

ORDLISTE

umiddelbart: med en gang, nå

akutt: noe som skjer nå, som vi ikke hadde tenkt skulle skje

å håndtere: takle, vite hvordan vi skal gjøre en oppgave

grep: gjerning, trekk, manøver, handling

akuttberedskap: ting, personell, alt vi trenger når en farlig situasjon skjer