Høyre vil ha sommeraktivitet for ukrainske flyktninger

Høyre vil fremme aktivitetstilbud for ukrainske flyktninger gjennom sommeren.
Foto: Begard Reza
Språkopplæring og introduksjonsprogram bør innrettes for å gi ukrainske flyktninger raskere hjelp, mener Høyre, som også ønsker et tilbud gjennom sommeren.
33Shares

– Høyre vil at alle kommuner har et godt aktivitetstilbud for flyktninger gjennom sommeren, for eksempel sommerskole, vedtok partiet i en uttalelse søndag.

Høyre har tidligere etterlyst et eget hurtigspor for flyktninger med kollektiv beskyttelse, framfor at de skal ta del i et ordinært introduksjonsprogram. Partiets landsmøte vedtok søndag en uttalelse om dette.

Flyktningene bør få mulighet til norskopplæring, for eksempel digitalt eller på kveldstid, mener Høyre, som også går inn for:

* Rask kartlegging av flyktningenes kompetanse og av arbeidsmarkedet i kommunene for å sikre god bosetting.

* Det bør legges til rette for korte bransjekurs i samarbeid med næringslivet, og for at kompetanse fra hjemlandet kan gjøres relevant ved å gi tilbud om korte kurs.