Fremmet lovforslag mot bruk av barnetolk

Regjeringen har startet med å tvangsutsende familier som har fått avslag på asylsøknaden
Foto: Sjoerd Lammers street photography
Regjeringen la nylig frem et lovforslag som forbyr bruk av barn som tolk i offentlig forvaltning.
0Shares

Ifølge lovforslaget skal ikke barn brukes til tolking eller annen formidling av informasjon mellom offentlige tjenesteytere og personer som ikke har tilstrekkelige språkferdigheter.

Kun offentlige tjenesteytere skal benytte seg av kvalifiserte tolker. Unntak vil bare kunne gjøres i nødssituasjoner, hvor det er fare for tap av liv eller alvorlig helseskade, melder regjeringen.no.

– Barn har ikke det ordforrådet og den rolleforståelsen som kreves i situasjoner der det er behov for tolking. I tillegg kan barn ta skade av å måtte formidle alvorlige beskjeder, for eksempel om sykdom, til sine nærmeste, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP), ifølge regjeringen.no.

Til gagn for offentlige tjenester
Forbudet må sees i sammenheng med forvaltningens alminnelige veiledningsplikt overfor alle innbyggere, og forvaltningens plikt til å påse at den enkelte sak er så godt opplyst som mulig før det treffes vedtak.

– Ved at kvaliteten på tolkingen sikres, vil offentlige tjenester bli bedre, og tilliten til samfunnet og tjenesteapparatet vil øke, sier Listhaug videre.

Klikk her for å lese lovforslaget.

Les også: Barnetolk vanlig i Norge