Står opp for kvinners ytringsfrihet og seksuelle rettigheter

FNs hovedforsamling i New York skal vedta migrasjonsavtalen som ble vedtatt under FN-møtet i Marrakech 10.12.
Foto: worldislandinfo.com
Neste uke drar de seks nordiske likestillingsministrene til New York for å delta i FNs kvinnekommisjon, CSW. Der kommer de til å tale med én stemme for at kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter skal styrkes i verden.
0Shares

Nytt av året er at likestillingsministrene vil bidra til den internasjonale debatten om sexistisk netthat og har utpekt et panel av nordiske eksperter som blir med til CSW, melder norden.org i en pressemelding.

Her inngår aktivisten Emma Holten, forskeren Anine Kierulf, skribenten Thordis Elva, prosjektlederen Johnny Lindqvist og parlamentarikeren Nasima Razmyar.

 – Kvinners frigjøring blir aldri virkelighet hvis vi ikke sikrer deres rett til å ytre seg uten frykt for trakassering og forfølgelse. Uten ytringsfrihet finnes det ingen frigjøring. I så måte er den digitale sfæren en enorm barriere. For kvinner så vel som for minoriteter, sier Emma Holten.

Norden en pådriver
Hovedtemaet for årets CSW-møte er hvordan kvinnekommisjonen kan bidra til å oppnå de 17 målene for bærekraftig utvikling som verdens land ble enige om i 2015.

Alle de nordiske landene kommer til å være pådrivere for at kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter skal være med i sluttdokumentet fra møtet. 

– Kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter er grunnleggende for likestilling og styrking av kvinners og jenters egenmakt, sier Åsa Regnér, likestillingsminister i Sverige til norden.org.

 
Foto : Frankie Fouganthin

Streben for det anstendige arbeidslivet
Finlands likestillingsminister Juha Rehula kommer på sin side til å snakke om de nordiske erfaringene med å strebe mot et anstendig arbeidsliv.

 – Lik tilgang til anstendig arbeid, og lik lønn for likeverdig arbeid, er hjørnesteiner for en bærekraftig framtid. Muligheten til å kombinere arbeid og familieliv for begge foreldre er en viktig faktor for å sikre kvinners deltakelse i arbeidslivet. Dette er noe som forener oss i Norden, sier Rehula til norden.org.