Skal effektivisere anti-diskrimineringsarbeidet

 
Foto: Kristian Fabrizio Mendoza
Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (bildet) har fått utredet mulige endringer av håndhevingsapparatet på diskrimineringsområdet.  
0Shares

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har gjennomført en større utredning av håndhevingsapparatet på likestillings- og ikke-diskrimineringsområdet. Utredningen skal gi grunnlag for videre arbeid med å styrke håndhevingsapparatet, melder regjeringen.no.

Rapporten peker blant annet på ulike måter å organisere håndhevingsapparatet på, et håndhevingsapparat som i dag består av Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og Likestillings- og diskrimineringsnemnda (LDN).

– Et overordnet mål med en eventuell ny organisering er å få et mer effektivt og styrket håndhevingsapparat og en klarere og uavhengig pådriverrolle, sier likestillingsministeren til regjeringen.no.

Rådgivningsfirmaet PricewaterhouseCoopers har gjennomført utredningen.

Klikk her for å lese hele rapporten.