EUs forhandlinger med Tyrkia: – Kynisme satt i system

Hit, men ikke lenger: grenseovergangen til Hellas fra Tyrkia benyttes ofte av papirløse for å komme seg inn i EU. Nå skal det bli slutt.

Tirsdag inngikk EU en foreløpig avtale med Tyrkia som innebærer at Tyrkia tar tilbake alle “irregulære migranter” fra de greske øyene for EUs regning. Samtidig skal EU ta imot en syrer for hver syrer som returneres. Dette innebærer at en syrer gjenbosettes i EUs medlemsland innenfor rammene av eksisterende tilsagn, ifølge uttalelsen fra EU-toppene – her i dansk versjon.

Hensikten, sier EU-toppene, er å «bryte forbindelsen mellom å gå ombord i en båt og få et langvarig opphold i Europa».

Slik avtalen leses i Justisdepartementet, har EU dermed sagt seg villig til å ta imot 20 000 flyktninger innenfor de eksisterende avtalene.

Flyktninger fra andre land enn Syria vil ikke få adgang til Europa, men vil bli Tyrkias ansvar å ta seg av. Hvordan det skal skje, og om noen av dem vil få søke asyl i EU-landene, er ikke berørt i teksten som EU-toppene publiserte i natt.

– Vi må se alle detaljene først, men det grunnleggende er at vi er positive til felleseuropeiske løsninger og positive til at man finner løsninger i Tyrkia, sier statsminister Erna Solberg til NTB.

Leger uten grenser
– Europas ledere har totalt mistet et realistisk blikk på situasjonen og denne foreslåtte avtalen reduserer mennesker i nød til tall på et regneark, sier feltkoordinator Sebastian Stein, som selv har arbeidet med redningsaksjoner på Middelhavet.

Om lag 14 000 mennesker er nå strandet på den greske siden av grensen mellom Hellas og Makedonia i byen Idomeni. Tilsammen 34 000 mennesker på flukt befinner seg nå i Hellas.

– Det er tydelig at EU er villig til å gjøre hva som helst for å hindre at flyktninger og migranter når Europa, inkludert å begrense anledningen til å søke asyl i sine medlemsland. Det vi ser nå er i realiteten en hestehandel med mennesker forkledd som en humanitær løsning. Det er det motsatte av det vi trenger nå, sier Stein.

Flere sårbare grupper

Den siste tiden har Leger Uten Grenser sett at et økende antall svært sårbare mennesker med medisinske behov har ankommet Idomeni. Nyfødte, gravide og personer med alvorlige fysiske eller psykiske lidelser, i tillegg til kronisk syke har økt den siste tiden. De fleste trenger medisinsk hjelp.

– Disse menneskene er kvinner, menn, barn og familier som flykter fra vold, nød og forfølgelse. Alle mennesker må behandles med et minimum av menneskeverd som beskytter deres rettigheter, sier Stein.

Redd Barna raser
Også generalsekretær i Redd Barna Tove Wang reagerer sterkt. Wang reagerer på at avtalen åpner for automatisk retur av båtflyktninger som kommer til Hellas.

– Vi er sjokkert over den vridde logikken bak forslaget. Dette betyr i realiteten at noen mennesker tvinges til å sette livet på spill på Middelhavet for at andre skal få reise lovlig og trygt til sikkerhet i Europa, sier hun til NTB.

– Trygge og lovlige veier til Europa
Trygge og lovlige veier til Europa for mennesker på flukt vil bidra til at flyktningene ikke lenger vil være prisgitt menneskesmuglere og å måtte risikere livet for å kunne komme til Europa for å søke om beskyttelse, mener Amnesty International.

– Det vil dessuten bidra til at organiseringen og mottaket av flyktningene vil kunne foregå i langt mer ordnede og forutsigbare former enn den uoversiktlige situasjonen man i dag befinner seg i, mener organisasjonen.

Amnesty anbefaler følgende konkrete tiltak:

  • Gjør det mulig for mennesker på flukt å søke om asyl ved ambassader og utestasjoner som ligger nær landet de flykter fra.
  • Gjør det lettere å få familiegjenforening, opphold gjennom humanitære adgangsprogram eller å få studieopphold.
  • Gjør det mulig å reise uten visum.

Amnesty International krever også at norske myndigheter sørger for at:

  • Mennesker på flukt må få trygge og lovlige veier til Europa.