Vi Menn felt i PFU for urfolk-reportasje

Lege Patji Alnæs-Katjavivi som står bak PFU-klagen mot en artikkel i Vi Menn om himba-foket.
Foto: Privat
Pressens Faglige Utvalg har felt bladet for omtale av urbefolkningsgruppe i Namibia og Angola.
129Shares

Ifølge PFU har bladet brutt god presseskikk på punkt 4.3 i den presseetiske Vær varsom-plakaten, skriver Journalisten.

Vi Menn-artikkelen ble publisert i august 2021, og hadde overskriften «Himbaene har tatt det verste fra to verdener».

Punktet lyder: «Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, etnisitet, nasjonalitet og livssyn. Vær varsom ved bruk av begreper som kan virke stigmatiserende. Fremhev ikke personlige og private forhold når dette er saken uvedkommende.»

Lege og samfunnsdebattant lege Patji Alnæs-Katjavivi står bak klagen, på vegne av en omtalt person i en reportasje som skildrer himba-folket i Namibia og Angola.

Alnæs-Katjavivi reagerte blant annet på det han så som stigmatiserende generaliseringer av et urfolk i et innlegg hos Journalisten.

Klare premisser

Fellingsuttalelsen, som er publisert i Vi Menn, viser til at Vi Menn-redaksjonen fastholder på klare premisser for intervjusituasjonen:

– Redaksjonen avviser at det rettes negativ kritikk mot en hel befolkning, men den erkjenner at fordi temaene er problematiske, er det krevende å omtale dette uten at det kan virke krenkende. Redaksjonen mener likevel krenkelsen er mindre enn problemene ved ikke å omtale forholdene. Vi Menn mener også premissene var klare, og at Himbaene ikke er uten medieerfaring; det vises til annen medie-omtale og at de selv bidro da reporteren tok frem kameraet. Det påpekes at det er opplyst om kildenes alkoholbruk i artikkelen, og at publikum kan lese uttalelser og beskrivelser i lys av det. Vi Menn avviser også at barn er omtalt på en måte som strider mot god presseskikk.

Likevel er omtalen problematisk, ifølge PFU:

– Slik utvalget ser det, er det nettopp på dette punktet Vi Menns reportasje kommer til kort. PFU forstår at de omtalte personene opplever publiseringen som respektløs. De er avbildet og til dels navngitt, og settes i en kritikkverdig og generaliserende kontekst. Vi Menn var i sin fulle rett til å sette kritisk søkelys på forholdene i området, men dette skulle i så fall vært gjort med større omtanke og respekt for de omtalte personene.