Politikk utformes stort sett av etnisk norske

Flere er positive til innvandring, viser det nyeste Integreringsbarometeret fra IMDI. Svarene viser at de som har hyppigst kontakt med innvandrere er også mest positive.
Foto: Odd Moe
112 mennesker er med på å lage partiprogrammene til Høyre og Arbeiderpartiet, men kun 4,5 prosent av dem har minoritetsbakgrunn. Minoritetsandelen i befolkningen er 16 prosent. 
0Shares

NRK har sett nærmere på hvem som sitter og har sittet i programkomiteene til Høyre og Ap, og har kommet fram til at det er en svært liten andel innvandrere i komiteene.

– Vi har representanter med minoritetsbakgrunn i sentralstyret og i andre utvalg, men det er ikke godt nok, sier  partisekretær i Arbeiderpartiet, Kjersti Stenseng, til NRK.

I gjennomgangen fant de også ut at noen av programutvalgene ikke har én eneste representant med innvandrerbakgrunn.

– De går glipp av verdifull kompetanse. De går glipp av et kulturperspektiv, språk og perspektiver på hvordan man kan løse problemer, sier Akhenaton de Leon, leder for Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD).

Fokusert på andre hensyn
Høyres generalsekretær, John-Ragnar Aarset, mener at Høyre har fokusert på andre hensyn i utformingen av partipolitikken.

– Det er alltid vanskelig når en skal lage politikk for alle mulige samfunnsområder og det vil alltid være argumenter for at vi burde hatt flere med den og den bakgrunnen. Men det er i hvert fall sterke, flinke og meningsbærende representanter vi har med i det arbeidet. Det er det aller viktigste, forklarer Aarset til NRK.