Før kunne homofile bli straffet for å ha sex med hverandre. De kunne sitte i fengsel i et år. Det sto i paragraf 213.

Norge var blant de siste landene i Vest-Europa som avskaffet lovforbudet mot sex mellom menn. Før avgjørelsen var det mange diskusjoner om hva som var riktig og galt.

Helt til 1972 kunne norske menn bli tiltalt og straffeforfulgt på samme måte som man ble hvis man hadde sex med dyr. Hvis påtalemyndigheten mente det var nødvendig ut ifra «almene hensyn».

I Danmark ble samme lov borte allerede i 1932.

Kim Friele gikk foran

Få turte å stå fram med navn og ansikt før loven ble borte. Men Kim Friele turte. Hun var formann i DNF-48. DNF-48 var en organisasjon som jobbet for homofiles rettigheter. I dag heter foreningen FRI. Lederen for FRI heter Inge Alexander Gjestvang.

– Avskaffelsen av loven var den første store seieren i homokampen i Norge, som sikret muligheten for en helt annen åpenhet for homofile og lesbiske flest. Samtidig banet det vei for kampene som fant sted i etterkant, sier FRI-leder Inge Alexander Gjestvang til NTB.

Først fem år senere ble homoseksualitet avskaffet som sykdomsdiagnose av Norsk Psykiatrisk forening. Først i 1982 ble homofili fjernet som sykdomsdiagnose av Sosialdepartementet. Senere kom også diskrimineringsvern for homofile, partnerskapslov og felles ekteskapslov.

Men at loven ble borte betød ikke at alt ble bedre med en gang. Det har tatt tid. Det sier Gjestvang.

– Opphevelsen av loven ga ingen bedring over natten. Når det har vært kriminelt og så mye skam og stigma knyttet til det å være homofil, tar det tid før samfunnet endrer seg og kommer dit hvor vi er i dag. Men det var en døråpner for 50 år med åpen homokamp og flere seire, sier Gjestvang.

Hvordan dagen blir markert

Under «Kriminell kjærlighet – kampen mot paragraf 213», skal blant annet kulturminister Anette Trettebergstuen holde tale. Det blir også historier fra gamle dager om forbudet mot sex mellom personer av samme kjønn fram til slutten av 1800-tallet, og om paragraf 213.

FRI har også invitert til en egen markering på Eidsvolls plass i Oslo fra og med klokken 17 den 21. april. Der blir det appeller fra flere skeive organisasjoner, fra tidligere professor Halvor Moxnes ved teologisk fakultet ved UiO, stortingspresident Masud Gharakani og leder Christian Lomsdalen i humanetisk forbund.

– I tillegg har vi fylkeslag over hele landet som holder arrangementer i Bergen, Stavanger, Kristiansand og Trondheim, for å nevne noen steder, sier Gjestvang.

Han trekker blant annet fram forskjellsbehandlingen av homofile og heterofile blodgivere, samt såkalt konverteringsterapi som fortsatt ikke er forbudt.

– I tillegg er en tredje juridisk kjønnskategori en viktig sak, og det samme gjelder behandlingstilbud for transpersoner og de som har kjønnsinkongruens, sier Gjestvang.

Gjestvang mener at tilbudet til de som vil bytte kjønn bør bli bedre. De som ikke føler seg som verken jente eller gutt, får et tredje kjønn som er juridisk. Han er også bekymret for at noen skeive fortsatt ikke lever gode liv.

– Ferske livskvalitets- og levekårsundersøkelser viser at det er noen grupper som fortsatt kommer mye dårligere ut enn andre. Bifile og transpersoner har store levekårsutfordringer blant annet når det gjelder hvor utsatte de er for seksuelle overgrep. Selv om pila går i riktig retning, er det mange innenfor den skeive familien som har kamper igjen, sier FRI-lederen.

ORDLISTE

avskaffe – kvitte seg med, oppheve, fjerne, ta vekk, slutte med

tiltale: anklage

bane vei for – gjøre det mulig, gjøre noe lettere for andre som kommer etter

stigma – kjennetegn eller trekk som gir noen lavere status

konverteringsterapi – en terapi som skal få personer til å bli heterofile

kjønnsinkongruens – en gutt føler seg som ei jente, men har kropp som en gutt. Eller ei jente føler seg som gutt, men har kropp som ei jente.