Ny rapport: – Flere norske moskeer styres fra Iran

En kartlegging av moskeer i Oslo viser at Tauheed moskéen på Hauketo i Oslo (bildet) er blant moskéer som styres fra Iran.
Foto: Kristian Fabrizio
I en ny rapport utarbeidet for Utrop forteller kilder at imamer er utvalgt for å spre det iranske regimets budskap i miljøer i Europa, samt at ambassaden driver aktiv virksomhet for å holde øye med det iranske eksilmiljøet og å rekruttere folk til ulike oppgaver. 
281Shares

Les hele rapporten: Rapport om moskemiljøene i Oslo

Sayyed Ali Hosseini Khamenei er Irans øverste leder og beskytter av Ahl ul-Beyt, som eier lokalene til Imam Ali-moskeen på Tveita i Oslo.
Foto : Wikimedia Commons

Det er tette bånd mellom sjiamoskeene Imam Ali Center på Tveita og Tauheed Center på Hauketo og det iranske prestestyret, sier en kilde nær den iranske ambassaden. Slike bånd ble også beskrevet i en NRK-reportasje i 2010. NRK opplyste at både lokalene til Imam Ali-moskeen og hybler som brukes av besøkende imamer tilhørte Ahl-ul Beyt, en misjonsorganisasjon som er grunnlagt av Irans øverste leder ayatollah Khamenei. Organisasjonen skal ifølge NRK være finansiert av iranske myndigheter over statsbudsjettet.

Mehdi Mozaffari, professor emeritus ved universitetet i Århus, bekrefter mye av dette overfor Utrop.

– Denne typen koblinger mellom moskeer og Iran er vanlige i hele Europa, også i Danmark. Hensikten er å øke regimets innflytelse og å gjøre det mulig å rekruttere muslimer – da spesielt sjiaer – til forskjellige oppdrag inkludert hvitvasking av penger. Ahl-Ul Beyt spiller en viktig rolle her. Organisasjonen ligger inn under den utenomparlamentariske delen av regimet, det vil si prestene og den øverste lederen ayatollah Ali Khamenei, som også har sine egne militærstyrker og driver sin egen økonomiske virksomhet.

Denne typen koblinger mellom moskeer og Iran er vanlige i hele Europa.

Dødsstraff for blasfemi
Overfor Utrop bekrefter styreleder Mehdi Mohammad Tatayoun at lokalene er eid av Ahl-ul Beyt og at den er grunnlagt av Khamenei. Han forklarer at Al-ul Beyt ikke er en statlig organisasjon selv om Khamenei ganske riktig er involvert. Ifølge Tatayoun dreier det seg om en religiøs organisasjon som finansieres av donasjoner fra sjiaer over hele verden, inkludert Iran, i form av religiøse skatter muslimer oppfordres til å betale.

– I tillegg til å være leder i Iran er Khamenei også ayatollah, det vil si åndelig leder for sjiaer, noe som også innebærer å ha ansvaret for slike organisasjoner, sier han.

Professor Mehdi Mozaffari
Foto : Aarhus University

På nettstedet til Ahl-ul Beyt finnes et nettleksikon hvor man blant annet kan lese at islam foreskriver dødsstraff for blasfemi, homofili, hekseri og fornærmelse av profeten Muhammed. Blant de foreskrevne henrettelsesmetodene er steining, korsfestelse og å bli levende brent. Tatayoun ønsker ikke å kommentere dette ettersom han ikke er imam eller lærd.

Også i Danmark har det blitt advart mot koblinger mellom Iran og sjiamoskeer.

Markerer revolusjonen
I 2010 benektet styrelederen overfor NRK at det ble forkynt politiske budskap i moskeen. Utrops rapport viser imidlertid at det er paralleller mellom arrangementer som annonseres på moskeens nettsted og på nettsteder tilknyttet regimet. Det opplyses at moskeen i 2015 feiret «studentdagen». Dette er en årlig iransk markering av stormingen av den amerikanske ambassaden i Teheran 4. november 1979, der revolusjonære studenter holdt diplomater og ansatte som gisler i over et år, noe som bekreftes av professor Mehdi Mozaffari.

Tatayoun hevder at han ikke har hatt kjennskap til at dagen er til minne om stormingen og okkupasjonen, og at begge deler er noe han tar avstand fra. I februar i år tok moskeen også initiativ til demonstrasjoner mot henrettelsen av den saudiarabiske sjiaimamen sjeik Nimr, noe regimet i Teheran også oppfordret til.

Imam Mahmoud Jalloul avbildet sammen med Ayatollah Mohsen Gharaati, leder for det iranske fredagsbønnrådet og en av regimets ideologer.
Foto : Skjermdump

Avbildet med iransk ideolog
På Facebook-siden til sjeik Mahmoud Jalloul, imam i Tauheed Islamic Centre på Hauketo, er imamen avbildet sammen med Ayatollah Mohsen Gharaati, leder for det iranske fredagsbønnrådet og en av regimets ideologer. Et annet bilde viser Jalloul sammen med en representant for regimet ved graven til ayatollah Khomeini, der han hedres med ordene «måtte Gud hellige hans feilfrie sjel». Bildene er fra juni 2015, og er tatt under et besøk i Iran. Jalloul er også avbildet på en konferanse i Iran som ifølge oversettere handler om mahdisme, dvs. læren om en islamsk messiasskikkelse. Dette er en lære som er omstridt også i Iran, men som har fått økende betydning på 2000-tallet. Blant forkjemperne er tidligere president Ahmadinejad, som også har vært beskytter for tidligere konferanser.

Utrop har forsøkt å kontakte Jalloul om bildene, men fikk til svar at han ikke ønsket å snakke på grunn av sykdom, og har heller ikke lyktes i å komme i kontakt med styreleder Salim Syed Akhtar Zaidi. Facebook-siden er nå stengt for innsyn etter tidligere å ha vært offentlig.

Moskeen har tidligere havnet i søkelyset på grunn av mistanker om innvilgning av sharia-skilsmisser, som er ulovlig etter norsk lov.

Sjeik Mahmoud Jalloul, imam ved Tauheed Islamic Centre avbildet sammen med en representant for regimet ved graven til ayatollah Khomeini, der han hedres med ordene «måtte Gud hellige hans feilfrie sjel».
Foto : Skjermdump