– Krigen i Ukraina har gjort vondt til verre for flyktninger i hele verden

Ukraina-krigen har ført til at situasjonen for flyktninger verden over har blitt mye vanskeligere, ifølge UNHCR.
Foto: Mstyslav Chernov / Wikimedia Commons
Russlands invasjon av Ukraina har ført til at situasjonen for flyktninger verden over har blitt mye vanskeligere, ifølge en UNHCR-representant.

– Konflikten har forverret situasjonen for mange av de anslagsvis 84 millioner fordrevne mennesker på jorda ytterligere, da maten allerede har blitt dyrere og mindre tilgjengelig verden over, sa Roland Bank, som leder FNs høykommissær for flyktningers (UNHCR) kontor i Tyskland.

Flere millioner mennesker hadde allerede mistet inntekter som følge av koronapandemien, og påfølgende økonomiske problemer har ført til at mange knapt har det som trengs for å leve, la han til.

Nå har matprisene steget over alt, noen steder dramatisk. I tillegg gir økte drivstoffpriser utfordringer for humanitære grupper og for UNHCR, ifølge Bank.