Sylo Tarakus forslag får kritikk

Sylo Taraku lanserte i går sin bok "Innvandringsrealisme" på Kulturhuset i Oslo. I dag får han kritikk av ekspert i flyktningrett Vigdis Vevstad
Foto: Claudio Castello
– Taraku gir opp for lett. Jeg er ikke enig i at asylsystemet brøt sammen. Det som skjedde, var at landene ikke tok i bruk de muligheter de har, sier ekspert i flyktningrett Vigdis Vevstad. 
0Shares

Det er avisen Klassekampen som har intervjuet forsker Vigdis Vevstad om Sylo Tarakus nye bok “Innvandringsrealisme. Politikkens muligheter i folkevandringens tid”. I boka hevder han at det felleseuropeiske asylsystemet brøt sammen under “flyktningkrisen” i fjor. Taraku mener systemet må reformeres slik at silingen av relle flyktninger foregår utenfor Europa, ifølge Klassekampen. 

Vevstad er uenig i både analysen og løsningen hans.

Hun understreker at det finnes regler om byrdefordeling som kan brukes innenfor det eksisterende felleseuropeiske systemet.  

– Løsningen ligger i å bruke reglene. 

– Tendensiøst
Vevstad sier i intervjuet med Klassekampen at hun mener flere av tiltakene til regjeringen bryter med folkeretten.  Hun mener også Takakus forslag om å stoppe irregulær migrasjon bryter med retten til å søke asyl. Den retten er nedfelt i menneskerettighetene, og hun reagerer på ordbruken hans. 

– Å sette merkelappen irregulær migrasjon på et legitimt forsøk på å komme i sikkerhet er tendensiøst, sier hun. ^

Klassekampens journalist påpeker at Taraku vil ha en begrenset og kontrollert innvandring, og stiller spørsmålet om vi hadde hatt det om dagens apparat hadde fungert og blitt styrket.

– Vi må skille mellom genrell innvandringspolitikk og asylpolitikk, svarer Vevstad, og fortsetter: Vi kan begrense innnvandringen, men vi kan ikke begrense retten til å søke asyl.