NHO positiv til introduksjonsprogram

0Shares

– Her slår regjeringen fast at arbeidslivet er den viktigste arena for å integrere nyankomne innvandrere. Slik kommenterer NHO-direktør Sigrun Vågeng regjeringens forslag om introduksjonsprogram for innvandrere.

Regjeringen foreslår å lovfeste en ordning for nyankomne innvandrere som kombinerer et introduksjonsprogram med en introduksjonsstønad. Målet er å gi en effektiv og hensiktsmessig overgang til yrkeslivet eller ordinær utdanning. Dette blir den første loven i norsk historie på området integrering av nyankomne innvandrere. Forslaget innebærer en betydelig reform i norsk integreringspolitikk.

Det er gjennom sosialt arbeidsfellesskap man lærer mest om ulikheter som kan endre tradisjonelle tenkemåter og sikre langsiktig integrering, mener NHO.

– Derfor er det ekstra gledelig at regjeringen i sitt forslag til introduksjonsprogram så tydelig slår fast at arbeidslivet er den viktigste arenaen for å integrere nyankomne innvandrere, sier direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, Sigrun Vågeng.

Hun mener dette er et viktig håndslag for støtte til et mer inkluderende arbeidsliv.

– Det er viktig at det raskest mulig skapes kontakt mellom nyankomne innvandrere og samfunns- og arbeidslivet. Her har arbeidslivet en viktig rolle ved å legge bedre til rette for å bruke arbeidsplassen som lærings- og integreringsarena, sier Vågeng.

Samtidig mener NHO at myndighetene må prioritere virkemidler som kan øke og tilpasse den enkeltes kompetanse for arbeidslivet. Det blir viktig å få etablert gode systemer for yrkesprøving og nye modeller for norskopplæring på arbeidsplassen.

– Her er fortsatt mye ugjort og jeg er glad for at regjeringen så tydelig signaliserer at de vil satse på å intensivere og effektivisere kvalifiseringsarbeidet, sier Sigrun Vågeng.