Mot et føderalt Sri Lanka?

0Shares

Overgang til føderalisme vil kreve grunnlovsendringer og det vil igjen si et kvalifisert flertall i parlamentet og et flertall i den påfølgende folkeavstemningen.

Det store spørsmålet, som enkelte kommentatorer har reist, er om føderalisme også betyr delegering av suverenitet til delstatene i føderasjonen, ikke bare myndighet på bestemte områder. Formuleringene i pressemeldingen fra UD kan tyde på at en ønsker å finne en formel som kan gi rom for både føderalisme og enhetsstat og dermed tilfredsstille alle parter. Derfor søker partene også etter modeller som kan anvendes på Sri Lanka, hvor de nå måtte finnes.

Les hele kronikken i BT: Mot et føderalt Sri Lanka?