Midlertidige regler skal sikre god helsehjelp til ukrainske flyktninger

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier man vil klare å tilby ukrainske flyktninger gode helsetjenester.
Foto: Espen Storhaug
Regjeringen ønsker å innføre midlertidige lovendringer for at helsetjenesten skal klare å håndtere et stort antall ukrainske flyktninger i Norge.
21Shares

Norge planlegger å ta imot et høyt antall ukrainske flyktninger, noe som fører til økt press på grunnleggende velferdstjenester – som blant annet helse- og omsorgstjenester.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier hun er trygg på at de vil klare å tilby tjenester av forsvarlig kvalitet.

For å håndtere situasjonen vil regjeringen imidlertid åpne for at man i gitte situasjoner kan gi unntak fra enkelte lovkrav i pasient- og brukerrettighetsloven, spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven.

Men unntakene kan bare gjøres dersom det er nødvendig for å sikre at kapasiteten i helse- og omsorgstjenesten ikke blir sprengt.

Regelendringene skal oppheves senest 1. juli neste år.