Nav: Laveste arbeidsledighet siden 2008

Nye tall fra Nav viser at 1,9 prosent av arbeidsstyrken er arbeidsledige.
Foto: Jørgen Schyberg
53.800 personer var registrert som helt ledige ved utgangen av april. Det utgjør 1,9 prosent av arbeidsstyrken og er det laveste nivået siden 2008.

Ved utgangen av april var det registrert 96.900 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Det utgjør 3,3 prosent av arbeidsstyrken.

Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte sier nedgangen i april er størst blant de delvis permitterte.

– Det er færre arbeidssøkere nå enn før pandemien, og etterspørselen etter arbeidskraft er fortsatt høy. Vi må tilbake til 2008 for å finne en lavere ledighet, sier Holte.

Nedgangen var størst innen reiseliv og transport, med 1.400 færre arbeidssøkere (-12 prosent).

Også innen butikk og salgsarbeid, samt serviceyrker og annet arbeid var det stor nedgang, med henholdsvis 1.000 og 900 færre arbeidssøkere.

Nedgangen var størst i Trøndelag, Viken, Agder og Vestland, alle med 8 prosent færre arbeidssøkere enn i mars.

– At antall permitterte er kraftig redusert må ses i sammenheng med at flere permitterte nådde maksimal permitteringsperiode i april, sier Holte.

I løpet av april ble det registrert 8.900 nye arbeidssøkere hos Nav. Det tilsvarer om lag 500 per virkedag og er på samme nivå som i mars.