Julegave fra Norge til Sør-Sudan

0Shares

Utstyret har en samlet verdi på 13 millioner kroner.

Generalsekretær Eva Bjøreng møtte selv opp for å se bilene og de frivillige sjåførene vel av gårde. Hun takket for den formidable innsatsen til de frivillige mannskapene og kalte transporten en julegave fra Norge til Sør-Sudan.

Lastebilene vil bli brukt til forskjellige formål i Sør-Sudan, blant annet transport og veibygging. Noen av bilene vil også bli brukt som mobile helsestasjoner. For hundretusener av internt fordrevne og krigsofre i Sør-Sudan er de mobile helsestasjonene det eneste helsetilbudet de har, heter det i en pressemelding fra Norsk Folkehjelp.

Frivillige fra Norsk Folkehjelp har i løpet av fem høstmåneder lagt ned halvannet årsverk i å samle inn og organisere utstyret som lastebilene har med seg til Sør-Sudan. Det medisinske utstyret består av blant annet røntgenutstyr og kirurgiske enheter donert fra Rikshospitalet, Kronprinsesse Märthas Institutt og Sophies Minde og en 20 fots kontainer fylt med bandasjemateriell donert fra Sivilforsvaret.

I tillegg vil lastebilene frakte teknisk- og ingeniørmateriell, blant annet ti store telt donert fra forsvaret som skal brukes som elementer i feltsykehus til ofre for krigshandlinger langt fra de etablerte sykehusene.

Lastebilene kjøres nå fra Oslo til Fredrikstad av seks frivillige fra Norsk Folkehjelp Hadeland og Moelv, senere vil de bli lastet om bord i frakteskip som går til Mombasa via Antwerpen. I Mombasa vil bilene bli hentet av Norsk Folkehjelps egne sjåfører som vil kjøre bilene den siste strekningen inn i Sør-Sudan.