Dette skriver avisene om Sjølie-frikjennelsen

2Shares

Fritt fram for mer rasisme?

I en sak som denne er det opplagt en veldig, veldig vanskelig balansegang å sette ytringsfrihet opp mot denne typen utsagn.

Les hele saken: Fritt fram for mer rasisme?

Rasisme og ytringsfrihet

Nå hilser vi en sterkere beskyttelse av ytringsfriheten velkommen. Det betyr likevel ikke at vi hilser rasistiske ytringer velkommen, eller at vi ikke ser det problematiske i at Norges viktigste rettsregler ikke er demokratisk vedtatt.

Les hele saken: En vanskelig dom

En vanskelig dom

Vi frykter at konsekvensen av Høyesteretts dom kan bety en forverring for både innvandrere og jøder her til lands.

Les hele saken: Rasisme og ytringsfrihet

Godtar Høyesterett rasisme?

Høyesterett har måttet tåle hard kritikk etter at nynazisten Terje Sjølie ble frifunnet for brudd på rasismeparagrafen. Men dommen fra Høyesterett er både god og riktig.

les hele saken: Godtar Høyesterett rasisme?

Frihetens paradoks

Det er fortjenstfullt å arbeide for ytringsfrihet – som det også er å bekjempe rasisme og verne minoritetsgrupper. Men noen ganger kommer disse verdier på kollisjonskurs.

Les hele saken: Frihetens paradoks