– Frifinnelsen er uheldig,

0Shares

Dette bekrefter KrF-medlem av Stortingets justiskomite, Einar Holstad etter at Sjølie ble frifunnet for disse utsagn som han kom med om jøder og innvandrere under en minnemarkering for krigsforbryteren Rudolf Hess i Askim 19. august 2000.

Forskningsdirektør for Senter for studier av Holocaust og for livssynsminoriteters stilling i Norge, Odd-Bjørn Fure, synes frifinnelsen av Terje Sjølie er uheldig. Han viser til at avgjørelsen Høyesterett er landet på er kontroversiell, ettersom det er et mindretall på seks som ville avvise anken.

– I en rekke saker blir det en delikat avveielse i spørsmålet om hvilke rettigheter som skal veie tyngst. I den foreliggende sak burde det veie tyngst at den jødiske minoritet utsettes for sterk diskriminerende og nedsettende sjikane. I utsagnene fra Sjølie er det dessverre også mulig å lese inn en tilslutning til nazistisk ideologi og praksis, sier Fure til avisa Dagen.

Les hele saken: – Problematisk høyesterettsdom