Israelsmisjonen beklager at de formidlet antijødiske konspirasjoner

Generalsekretær i Israelsmisjonen, Vegard Soltveit, beklager organisasjonens antisemittiske holdninger i Norge.
Foto: Skjermdump/YouTube
Den Norske Israelsmisjon beklager nå måten egne ledere i mellomkrigstiden bidro til antisemittiske holdninger i Norge.

«Den norske israelsmisjon ber det jødiske folk om tilgivelse».

Det står på trykk i Israelsmisjonens nyeste utgave av medlemsbladet Først, melder Dagen.

Her erkjenner Israelsmisjonen at de i mellomkrigstiden bidro til å fremstille jøder og jødedom som en «farlig antikristelig makt» og at de var med på å spre antisemittiske konspirasjoner.

Generalsekretær i Israelsmisjonen, Vegard Soltveit, sier til Dagen at beklagelsen godt kunne kommet tidligere:

– Den kunne absolutt kommet før, men nå har temaet blitt tatt opp i organisasjonen på ulike måter, og det var naturlig for oss å komme med en beklagelse og ta avstand fra det som har vært uttrykt av sentrale ledere i Israelsmisjonen, spesielt i mellomkrigstiden, sier Soltveit.

«Selv når jøder i vårt eget land i særlig grad trengte beskyttelse, var vi for unnfallende», står det blant annet i beklagelsen.

Soltveit sier videre at de også har sendt en beklagelse direkte til Det Mosaiske Trossamfund.